Rüyada Köprü Görmek

Yiğitlik, saltanat, hayır ve murada; dünya hayatına, cinsi münasebete, evin hanımına, üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaya; iş bitiren, iyiliksever kimseye, doğru yola delalet eder.
Köprü ilme, hidayete, insanı dünya bataklığından kurtaran Salih amellere; eza ve cefası sırtlanan kimseye, bu bağlamda ana ve babaya, eş ve dosta; sözünde durmaya, zenginliğe yahut uzun ömre yorumlanır.
Köprüden geçmek muradına ermeye, hayırlı sonuçların meydana gelmesine delalet eder.
Caferi Sadaka (ra) göre; köprü rüyası, beş şekilde yorumlanır; Doğru yol, dürüstlük, geçit, tehlike ve ev halkı.
Salimiye göre: Rüyada köprü ve kemer görmek, hayra delalet eder.
Kirmaniye göre bir köprü veya kemerin üzerinden geçtiğini gören paraya, şöhrete ve her isteğine erer.
Rüyada köprü bazı sıkıntıların üstesinden geleceğinize yorumlanır.
Bazen köprü cinsi münasebet, rahatlık ve yakın mesafeden dolayı zevceye, bazen da üzüntü ve kedere ve sıkıntıları gidermeye yorumlanır.
Köprü, zenginliğe, uzun ömre yahut hastalığa ya da ahdini yerine getirmemeye yorumlanır.
Köprü, insanların kendisiyle iş ve ihtiyaçlarına eriştikleri lüzumlu bir zattır. Ancak köprüyü geçtikten sonra karşı tarafta varılacak yer, hoşlanılmayacak bir yerse, bu halde rüyada hayır yoktur.
Eğer rüyayı gören yolcu ise, o kimsenin yolculuğunun sona ermesine işarettir.
Köprüyü geçtiğinde bolluk, otluk ve sulak bir yere giriyorsa, o kimse fayda, menfaat ve mala erişir.
Köprüyü geçtikten sonra mescit bulunan bir yere geçerse, o kimse yolculuğunda muradına erişmeye, hacca gitmeye, han ve dergâh gibi hayırlı yerleri ihya etmeye muvaffak olur.
Rüyada kendisinin köprü olduğunu gören kimse, saltanata ve kuvvete erişir. Halk da o kimseye, onun şöhretine ve onun yanında bulunan şeye muhtaç olur.
Rüyada köprü, doğru yoldur.
Bazen köprü, ilim, hidayet, namaz, oruç ve dünyanın sıkıntı ve meşakkati ve ahretin korku ve azabından kendini kurtaracak her şeyine yorumlanır.
Bazen da köprü, mal, zevce, ana ve babaya yorumlanır.
Köprüden sorunsuz geçmek, birtakım zorlukların üstesinden geleceğinizin işaretidir. Eğer köprü yıkılıyorsa, etrafınızda düşmanların bulunduğunun işaretidir.
Bir akarsuyun üstündeki köprü çok iyidir. Kişinin geleceğinin çok iyi olacağına işaret eder.
Köprü görmek, geçitle yorumlanır. Rüyada bir köprüde bulunduğunu, fakat geçemediğini görmek, sevdiği halde bir kadınla, kadınsa bir erkekle evlenemeyeceğine, geçtiğini görmek ise, evleneceğine delalet eder.
Köprüden geçerken ortasında bulunmak, evliliğinin yürümediğine; köprüden düşmek ise bir müddet sonra esinden ayrılacağına işarettir.
Tastan yapılmış bir köprü görmek aile bağlarının sağlamlığına; tahta bir köprü ise, iğreti bir anlaşma ile kurulan evliliğe delalet eder.
Ibni Şirine göre; köprü, dünya ile ahret arasında insanların durumunu belli eden bir geçitle tabir olunur. Seyit Süleyman Hüseyin’i Hazretlerine göre; üzerinden kerametle düşmeden geçilen köprü, insani doğruca cennetin kapısına götürür.
Bir rivayete göre, köprü, uzun ömre veya vaadini yerine getirmemeye de delalet eder. Bir köprüden geçerken, ortasında tanımadığı bir kişi ile karsılaştığını ve onunla konuştuğunu görmek, beklediği müjdeli bir haberi alacağına veya bir alacağını tahsil edeceğine işarettir.
Tarihi bir köprüden geçtiğini gören, murada erer. Birkaç gözlü tas bir köprüden geçmek, doğru yolda olduğuna ve Hak Teâlâ katında makbul bir kişi sayıldığına delalet eder.
Ebu Sait El-Vaiz, köprüyü sırat köprüsü ile kıyaslamaktadır. Bir köprüden geçerken, altından su geçmediğini görmek, günahlarının çok olduğuna ve tövbe etmesi gerektiğine; köprü altından bol suların aktığını görmek, büyük sevaba nail olduğuna işarettir.
Bir köprüden geçerken, köprünün yıkıldığını fakat kendisine bir zarar gelmediğini görmek, o yere bir musibet veya hastalık veya sel veyahut zelzele gibi bir felaket geleceğine; fakat kendisinin bunlardan bir zarar görmeyeceğine; köprü yıkılırken kendisinin de suya yuvarlandığını görmesi, o afetten kendisine de büyük bir felaket geleceğine delalet eder.
Bir köprü yaptığını görmek, büyük bir hayır islediğine; bir köprü yapıp tam anlayamadığı m görmek, ömrünün kısalığına işarettir.
Köprüyü birçok ustaların yaptığını, kendisinin bu yapıma sadece yârdim ettiğini görmek, bir hayır derneğinde hayır için çalıştığına ve bundan büyük sevap kazandığına delalet eder.
Bir köprünün yanlarında bulunan demir parmaklıkları boyadığını görmek, isinde kar ve bereketin artacağına delildir.
Cabirül-Magribiye göre; rüyada köprü görmek, doğru yol ile tabir olunur. Sırat köprüsü de doğru bir yoldur. Bu yolda, hiçbir engele kapılmadan yürüyüp geçmek, hidayete ulaşmak demektir.

Eğer köprüler kiremitten yapılmış ise, zulüm sebebiyle şehir halkının durumlarının bozulmasına işarettir. Köprü, zenginliğe, uzun ömre yahut hastalığa ya da ahdini yerine getirmemeye işarettir. Köprü, insanların kendisiyle is ve ihtiyaçlarına eristikleri lüzumlu bir zattır.
Rüyada padişahların eserlerinden olan bir köprüden geçtiğini gören kimse büyük bir mala erişir ve evlenir. Meçhul köprü dünyaya işarettir, özellikle şehirle, şehrin sahrası arasında olursa.
Ağaç köprüden geçtiğini gören kimse, münafık bir kavme karışır. Rüyada köprü, doğru yoldur.

Bir Cevap Yazın