Rüyada Kulak Görmek

Kulak görmek evlat, mal ve rütbeye yorumlanır. Bazen kulak, ilim, akıl, din ve kendisiyle iftihar edilen evlat ve akrabaya alamettir.
Kulak, işitmektir. Kim kulağının büyüdüğünü ve güzelleştiğini yahut ondan nur çıktığını veya girdiğini görse, hidayet ve Allah Teâlâ’ya itaatine ve emirlerini kabul etmesine işarettir.
Rüyada kulağının çok olduğunu görmek, çeşitli ilim dallarına yahut rüyayı gören kimsenin bir halde sabit kalmamasına işarettir.
Birinin kulağını parmağı ile tıkamak onun gıybetini yapmaya, Kulağın eti yenen bir hayvanın kulağına dönüştüğünü görmek hayra, diğerlerinin kulağına dönüşmesi can sıkıcı bir duruma yorumlanır. Bazı tabirciler; Kulağını, hayvanattan birisinin kulağı gibi olduğunu görenin rütbesi elinden gider ve O’na olan hürmet azalır, demişlerdir.
Eğer kendisinin kulaklarında iki göz varmış görse o kimse kör olur ve önceden gözüyle gördüğü şeyleri kulağıyla işitir.
Rüyada kendisinin veya başkasının kulağından kir çıkardığını gören kimseye hainlerin yapacakları hileye mani olacak ve zararlarım giderecek bir yardım yapılır.
Bir kimsenin rüyada kulağını kir ve iltihaptan temizlemesi, bazı yerlerden gelecek sevindirici haberlere işarettir.
Kulak kirini yemek tövbe etmeye yahut şifa bulmaya, Kulağa küpe takmak erkek ve kadın için hayra, küpeler paslı yahut değersiz şeylerse üzüntüye delalet eder.
Kulağın kıllarla örtülü görülmesi yiğitliğe, eş ve aile bireylerinin güzellik ve iyiliğine delalet eder
Bazı tabirciler demişlerdir ki Eğer kendisinde birbirine benzer güzel güzel kulaklar olduğunu görse, sevindirici ve memnun edici güzel haber işitir. Eğer kulakları birbirine benzemez ve güzel olmazsa kötü gördüğü ve sevmediği haberleri işitir.

Bir Cevap Yazın