Rüyada Mağara Görmek

Rüyada bir mağaraya girdiğinizi görmek, tesiri altında bulunduğunuz büyük bir korkuyu ve heyecanı yenerek huzur ve sükûna kavuşacağınıza ve yepyeni bir hayat sürmeye başlayacağınıza delalet eder.
Bir mağarayı kendinize mesken edindiğinizi görmek, gönlünüzü ve ruhunuzu derin ıstırapların saracağına işarettir.
Bazen de mağara Ebubekir Sıddık (R.A.)’in Hz. Peygamberle (S.A.V.) beraber vuku bulan maruf kıssaya kıyasen dostlardan bir nasibe erişmeye işarettir.
Rüyada bir mağaraya girdiğini gören kimse, bir kimseye hile yapar. Rüyada mağara görmek, sıkıntıdan kurtulmaya ve refaha kavuşmaya işarettir.
Bazen de mağara görmek “Ashaba-i Kehf” in meşhur kıssasına binaen rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna ve hayrının çokluğuna işarettir.
İbn-i Şirin’e göre; bir mağaraya girdiğini gören, dünyadan göçer. Mağara karanlık ise, orada bulunması, mezara işarettir. Girdiği mağaradan hemen çıktığını gören, çok zor bir ise baslar, fakat sonunda kazançlı çıkar.
Cabir’ül-Mağribî’ye göre; mağaraya girmek hapse girmekle tabir olunur.
Bir rivayete göre, gayet zor bir ise girmeğe delalet eder. Karanlık ve rutubetli bir mağaraya girip sonra çıktığını gören, şiddetli bir hastalığa tutulur, ama sonunda iyileşir.
Bir şeyini mağarada unuttuğunu gören para cezası öder.
Bir rivayete göre de, mağara görmek dünyada bir mesken edinmeğe işarettir. Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada mağara görmek, korkaklar için emniyet verici yerdir.
Düşmanından kaçıp bir mağaraya sığındığını görmek, düşmanından kurtulacağına delalet eder.
Rüyada mağara görmek, bir kadınla tabir olunur. Bir mağaraya girerek orada yatıp istirahat ettiğini gören, bir kadınla evlenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir