Rüyada Makas Görmek

Rüyada makas görmek, gerek aile gerekse iş hayatınızda kavgalı ve münakaşalı günler geçireceğinize yorulur.
Makasla bir şey kestiğinizi görmek, arzuladığınız bir eşyayı veya elbiseyi satın almak imkânını kavuşacağınıza delildir.
Kumaş keserken makasınızın kırıldığım görmek, kısmetleriniz kapanarak emellerinizi uzun bir müddet Gerçekleştiremeyeceğinize delildir.
Bir kimse rüyada gökten bir makas indiğini görse, o kimsenin ömrünün biteceğine işarettir.
Rüyada makas görmek, hak ile batılın arasını ayıran bir amire, çocuğun çokluğuna da işarettir.
Rüyada elinde bir makas olduğunu gören kimsenin, bir çocuğu varsa, bir çocuğu daha olur. Erkek ve kız kardeşleri de çoğalır.
Binitinin (hayvan, otomobil vb.) çoğalmasına işarettir.
Ancak bu rüyayı gören bekârsa evlenir.
Makas mal taksim eden bir kimsedir. Bazı tabirciler de makas insanların arasını ıslah eden bir kimsedir, dediler.
Makasla bir şey kesen kimse işçiliği karşılığında bir şey alır.
Bir kimse rüyada birtakım insanların makasla sakatlarını veya elbiselerini kestiğini görse, o kimse o insanların gıybetini yapar veya onlara hıyanet eder. Eliyle bir makasla saç veya yün kırktığını gören kimse, çokça mal sahibi olur.
Rüyada elinde bir makas bulunduğunu gören kimse, bir düşmanlıktan dolayı hâkime ihtiyaç duyar.
Elinde makas gören adamın erkek ve kız kardeşleri çoğalır; bekâr ise izdivaç eder.
Rüyada makas görmek; iftiraya uğramaya, birisinin makas verdiğini yâda aldığınızı, bulduğunuzu görmek; sahip olduğunuz mal ve paranın bir kat daha artacağına, yakın zamanda bir kız çocuğu sahibi olacağınıza işarettir.
Rüyasında eline makas alan kişi güçlenir. Küçük bir makas zekâya işarettir, yani insan zekâsı sayesinde her şeye çare bulur. Evli bir kadın makas görürse bir kız çocuğu olur. Bazen bu ikiz kız çocuk anlamına da gelir. Parlak çelik makas başarıdır.
Bazı tabirciler, bir kimse rüyada elinde makas bulunduğunu görse, o kimsenin ana bir erkek kardeşi dünyaya gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir