Rüyada Mikail (a.s.) Görmek

Rüyada Mikail Aleyhisselâmı görmek, rızkınızın ve malınızın günden güne artacağına delil sayılır.
Dört büyük melekten Mikail Aleyhisselâmı görmek, kişiye itibar kazandıracak hayırlı iş ve gayrete, hayırlı mala, kerem ve iyilik ehli olmaya işaret eder.
Salih bir kulun onu görmesi dünya ve ahrette maksadına nail olmaya, Bir yerleşim alanında onu görmek yağmura, bolluk ve ucuzluğa delalet eder.
Rüyada Mikail (A.S.)i görmek, muttaki kimse için dünya ve ahrette maksadına nail olmaya işarettir.
Rüyada Mikail (A.S.)i gören kimse muttaki değilse, kötülüklerden sakinsin. Bir kimse rüyada Mikail (A.S.)i bir şehirde veya bir köyde görse, o şehir veya köy halkının bütününün arazisine yağmur yağar ve onların rızık ve yiyecekleri bollaşır ve ucuzlaşır.
Eğer Mikail (A.S.) rüya sahibiyle rüyada konuşsa veya ona bir şey verse rüya sahibi nimete, sevince erişir ve Cennete girer.
Mikail (A.S.)i görmek, rızka ve ucuzluğa, bereketlerin istenilen şekilde meydana çıkmasına, ziraatın büyümesine ve yağmurların çokluğuna işarettir.
Mikail (A.S.)i görmek, muhasebeciye ve bütün insanların İhtiyaçlarına sarf edilecek malin mutasarrıfına işarettir.
Bazen de Mikail (A.S.)i görmek tebaasını esirgeyen ve şefkatli bir baba gibi tebaasına merhamet eden devlet reisine işarettir.
Bazen de Mikail (A.S.)i görmek çocuk doğurmayan kadının hamile kalmasına ve güç şeyleri kolaylaştırmaya işarettir.
Deniz yolculuğu yapan bir kimsenin rüyada Mikail (A.S.)i görmesinden korkulur. Karada yolculuk yapan bir kimse görse, yine tabir böyledir.
Yağmurların yağmasından mutazanır olacak kimsenin rüyada Mikail (A.S.)i görmesi, keder ve sıkıntılara işarettir. Çiftçilerin Mikail (A.S.)i görmesi, rızık, fayda ve ticaret yapmaya işarettir.
Rüyada Mikail (A.S.)in suretine girdiğini gören kimse, mala, ucuzluk ve bolluğa erişir ve onun gidişat ve yolu güzelleşir.

Bir Cevap Yazın