Rüyada Nebi Görmek

Rüyada nebi görmek hocaya, âlim bir zata, babaya; izzet ve şerefe, doğru istikamet ve halis amele, dünya hayatının türlü hallerine delalet eder
Rüyada nebilerden birini görmek, iki şekilde olur: Rüya sahibi o nebiyi ya kendi şekliyle görür ki, bu halde rüya sahibinin iyi halli, izzetli, şöhretli ve ona düşmanlık eden kimseye galip gelmesine delâlet eder.
Yahut o nebinin durumunu ve yüzünü tozlu ve değişik görür ki, bu halde rüya sahibinin kötü haline ve ona gelecek sıkıntıya, sonra da Allah (C.C)’ın onu o sıkıntıdan kurtarmasına delâlet eder.
Bir kimse rüyada Nebilerin bir yerde olduklarını görse ve ora halkı da savaş halinde iseler, düşmanlarına galip gelirler.
Eğer kitlik içinde iseler, Allah (C.C.), onları sıkıntı, keder ve üzüntüden kurtararak sevindirir.
Peygamberlerden birsinin elbisesini giydiğini gören kimse, devlet adamı ise, saltanat ve devlete kavuşur, talebe ise, büyük bir dereceye nail, fazilet ve delilleri vazih ve açık olur.
Rüyada bir peygamberi öldürdüğünü gören kimsenin, emanete hainlik etmesine ve sözünden dönmesine delâlet eder.
Rüyada peygamberlerin devrinde yaşadığım gören kimse, lâyık birisi ise şeref ve nimete erişir, Eğer lâyık değil ise, şeytan o kimse ile oynamıştır.
Rüyada nebilerden biri olduğunu gören kimse, ya şehit olarak ölür yahut ta musibetlere tahammül edip sonunda ilâhı lûtfa nail olur.
Peygamberlerden birisinin kendisini dövdüğünü gören kimse, salih bir şahıs ise, ahrette maksada ve arzusuna kavuşacağına delâlet eder.
Fakir veya bir müşkülatı olan kişinin rüyada nebilerden birisini görmesi, ihtiyacının ve müşkülatının halledilmesine delâlet eder.
Bir kimse rüyada peygamberlerin kendisiyle konuştuklarını veya kendisinin bir peygamberle konuştuğunu görse, eğer konuşulan şey hayır ise, o kimse menfaat, izzet, şeref ve halk arasında şöhrete kavuşur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir