Rüyada Öküz Görmek

Rüyada öküz görmek, paranızın ve malınızın artmasına, rahata ermeye, bulunduğunuz bir toplulukta lider konuma geçmeye yorumlanır.
Öküz satmak işlerinizin kötüye gideceğini işaret eder.
Bir öküze bindiğini gören kimseye ucuzluk ve bolluk gelir.
Rüyasında siyah bir öküze bindiğini görmek hükümetten bir vazifeye tayin olunup ondan fayda göreceğine delalet eder.
Eğer öküz üzerinde yük varsa o yükün miktar ve cinsine göre işçisi kendisine mal getirir.
Rüyada bir öküz görmek, yakında evleneceğiniz anlamına da gelir.
Öküzün üzerine bindiği halde evine sokan insana hayır erişir ve geçimi genişler.
Öküzü kendisi için ekin ekiyor görse, eğer çiftçi ise ziraatı bereketli ve nimeti bol olur. Tüccar ise zarar eder ve işleri ters gider. Eğer fakih ve alim ise iyiliği artar.
Kendisinin öküzle veya öküzün kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin birisiyle aralarında nefret oluşur.
Rüyada büyük bir öküzün daracık bir yerden çıktığını ve tekrar oraya dönmek istediğinde aynı yere sığamadığını gören kimsenin ağzından, geri alamayacağı büyük bir söz çıkar.
Öküze bindiğini gören, mala kavuşur. Öküzü yerine kapatıp muhafaza ettiğini gören kimse o sene hayra kavuşur
Bir kadın kendisinin bir öküze sahip olduğunu görse, kocası kendisine itaatkâr ve her hususta kadının hükmü altında olur. Kadın evli değilse evlenir veya kızı varsa onu kocaya verir.
Rüyada öküze binmek, yorumda öküzü görmekten daha iyidir.
Bazen öküz zalim kimseye yorumlanır. Çünkü öküz yeri alt üst edip karıştırmaktadır. Bazen da, yardımcıya, arkadaşa ve erkek kardeşe yorumlanır.
Eğer öküzü kafa ve ensesinden yahut karnından veya boğazından başka yerinden kestiğini görse, bir kimse hakkında zulüm eder veya hak¬kına tecavüz eder. Yahut onun nefsine veya malına bir zarar ve ziyan getirir.
Çıplak öküze bindiğini gören kimse hasta olur.
Bazı kere de öküz, ahmaklığa, dağınıklık ve gaflete yorumlanır.
İçeri soktuğu öküz kırmızı ise, o kimsenin oğlu hasta olur veya ailesi ölür.
Yemek için boğazlanan öküzün eti helal rızıktır.
Bir öküz satın aldığını gören kimse, dostlarına ve insanların ileri gelenlerine yumuşak söz söylemekle vaziyeti idare eder.
Öküzün eti, maldır. Yemek için boğazlanan öküzün eti helal rızıktır.
Beyaz öküz gören hayra kavuşur. . Öküz kendisini ısırsa hastalığa yakalanır. Öküz onu boynuzlarsa o kimse Allah’ın gazabına uğrar.
Rüyada öküz eti yiyen zengin olur
Bir kimseyi öküz boynuzlarsa, Allahü Teâlâ Hazretleri o kimseye salih iki çocuk verir.
Hapis, hastalıklı, sıkıntılı ve hizmetçi olan kimseler rüyada öküz görseler, bulundukları hallerinden kurtulurlar. Denizde seyahat eden kimsenin rüyada öküz görmesi, yolculukta basma gelecek sıkıntılara işarettir.
Öküz gören kimse fakir ise, güçlük ve sıkıntıya ve korkutulmaya yahut kendisinden üstün rütbede bulunanlar tarafından terk edilip kovulmalarına yorumlanır.
Rüyada üzerine öküzün bağırdığını gören kimse uzak bir yere yolculuk yapar.

Bir kimse rüyada sığır sürüsü görse, o kimseye işlerinde güçlük isabet eder. Eğer öküze binse, şanı yüce ve halk arasında şöhret sahibi olur.

Alaca öküz neşe ve sevince, siyah öküz, ululuk ve hasta için şifaya işarettir. Bir kadın kendisinin bir öküze sahip olduğunu görse, kocası kendisine itaatkâr ve her hususta kadının hükmü altında olur.

Bir Cevap Yazın