Rüyada Ölü / ölüm Görmek

İnsanın kendisini ya da başkasını rüyada ölmüş görürse, onun ahlakının bozulmasına, dince zayıflamasına yorumlanır.

Ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup bir gurup adamların omuzlarında kabristana götürülüp henüz defnedilmemiş ise, rüya sahibinin dünyada yücelmesine ve büyük bir makama geçmesine yorumlanır.

Eğer toprağa defnedilmiş olursa, iyilik ümit edilmez, belki dünyası ona galip gelir.

Rüyada öldüğünü ve halkın omuzları üzerinde götürüldügünü gören, halk arasında şeref ve itibar kazanır. Ancak defnedilmediğini gören kimse, düşmanını kahreder. Eğer memurluğa ehilse, memur olur.

Bir kimse rüyada bir ölmüş kişinin hasta olduğunu görse, o ölü ile Allah (C.C.) arasında olan dini bir işte sorumlu tutulacağına yorumlanır.

Rüyada ölünün hakka yönelerek batıldan çıkmış ve batıl şeyleri terk etmiş olduğundan, kendisi hakkında veya başkası hakkında verdiği haber doğrudur Eğer o ölü geçmişte olmamış bir şeyi haber verse, bu rüya karma karışık bir rüya olduğundan itibar edilmez.

Bir kimse rüyada bir ölüyü saç ve sakalının tozlu ve dökük, elbiselerinin de çürümüş olduğunu veya ağladığını ve yüzünü buruşturmuş olduğunu görse, o ölünün durumunun kötü olduğuna, kabirleri ziyaret etmeye ve devamlı olarak hayırla dua etmeye, bazen da bu rüya misafirlerini ağırlamasına ve fakirleri ziyaret etmeye yorumlanır.

Eğer ölünün güzel bir şekilde veya beyaz ve yeşil elbiseli olduğu halde güler yüzlü ve sevinçli olarak görse, o ölünün görüldüğü gibi ahrette nimetler içinde bulunduğuna yorumlanır.

Rüyada ölü olan birisinin ardınca gittiğini gören kimse, o ölünün mesleğine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder. Rüyada bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, dinsiz bir adamın zahmet ve meşakkatini üzerine alır. Rüyada ölülerin götürüldüğü şeklin dışında bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, haram mala kavuşur. Ölmek, büyük bir günahtan pişmanlıktır. Bazı yorumcular, ölüm alametleri olmaksızın rüyada uyurken hastalanmaksızın öldüğünü gören kimsenin, ömrü uzun olur, dediler.

Rüyada öldüğünü ve yer üzerinde çıplak olduğunu gören kimse, fakir olur. Eğer yatak üzerinde olursa, o kimse için dünya ferahlık olur, sedir üzerinde olursa, rütbe ve şerefe kavuşur.

Rüyada, ölüm anında ve ölüm sıkıntıları içinde olduğunu gören kimse, kendi menfaati veya başkaları için zalim olur.

Rüyada ölü olduğunu görse, sevinir ve durumuna imrenilir. Ölünün bir şey yemesi o şeyin pahalanacağına yorumlanır. Ölüm, bir şeyden korkan veya üzüntülü bulunan kimse için, hayra yorumlanır. Hasta adamın kendisinin öldüğünü görmesi, hastalığından iyileşmesine yorumlanır.
Rüyada öldükten sonra yasadığını gören kimse, fakirlikten zengin olur veya günahlarından tövbe eder. Eğer bu rüyayı gören misafir ve garip ise, salimen vatanına döner.

Rüyada teneşir üzerinde olduğunu gören kimsenin, işleri ilerler, günah, üzüntü ve borçtan kurtulur.

Tanınmayan bir kadının ölmesi, yağmur yağmamasına, öyle bir kadının yaşaması ise, Allah (C.C.)’in yağmurla yeryüzünü ihya etmesine yorumlanır. Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını gören kimsenin, doğru bir iş yaptığına yorumlanır.

Bir ölünün sağ olduğunu gören kimsenin ümidini kestiği bir işi vücuda gelir. Eğer sıkıntı içinde ise, tahmin etmediği bir yerden kolaylık gelir.

Rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını gören kimse, ihtiyacına kavuşur ve ticareti canlanır.
Ölünün kendisiyle şakalaştığını görse, bu rüya sahih değildir. Çünkü ölü şaka devresini bitirmiştir.

Bir kimse rüyada bir ölünün başından şikâyet ettiğini görse, o ölünün ana veya babasına karşı yaptığı kusurdan dolayı sorumlu tutulduğuna, eğer boynundan şikâyet ederse, hanımının nikâhından veya vasiyetinden yahut zayi ettiği emanetinden, eğer sol elinden şikâyet ederse, erkek veya kız kardeşi yahut çocuğu veya ortağı ya da yalan yere yaptığı yemininden, eğer yan tarafından şikâyet ederse, o ölünün akrabalarını ziyaret etmediği için, eğer baldırlarından şikâyet ederse, o ölü hayatını batıl ve Allah (C.C.)’ın emrine muhalif yerlerde geçirdiğinden dolayı, eğer iki ayaklarından şikâyet ederse, o ölünün batıl yere ve Allah (C.C)’ın emrinin dışında malını sarf ettiğinden dolayı sorumlu tutulduğuna yorumlanır.

Kadının durumu da bu rüyada erkeğin durumu gibi yorumlanır. Bir kimse rüyada ölülerin ikinci defa olarak öldüklerini görse, o ölülerden birisiyle adaş bir şahsın öleceğine yorumlanır.

Sağ olan bir kimse giydiği elbisesini ölüye verdiğini görse, ölür ve onlara kavuşur. Eğer o elbiseyi emanet olarak veya yıkaması için yahut o elbiseye herhangi bir şey yapsın diye verse, bu durumda rüya sahibine veya malına gelecek bir zarar yoktur.

Rüyada ölüye yenilen ve içilen şeylerden bir şey verdiğini gören kimsenin, malına zarar gelir.
Rüyada bir ölünün kendisine elbise veya gömlek yahut bir sarık verdiğini gören kimse, o ölünün, hayattaki yaşayışı gibi yaşar. Gömlek ölünün geçimi gibi bir geçimdir. Sarık ölünün şöhret ve rütbesi gibi şöhret ve rütbesidir.

Ölünün sana verdiği iyi ve güzel her şey, ümit etmediğin yerden gelecek bir hayırdır. Rüyada ölü ile konuşmak uzun ömürdür.

Ölüden bir şey almak fiziktir. Ölü ile konuştuğunu gören kimse ile halk arasında, anlaşmazlık çıkar, ancak sulh ile sonuçlanır.

Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görse, o.kimseye ümidini kestiği bir yerden eline mal geçer.
Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü gören kimse, ölünün geriye bıraktığı ilim, eser veya malıyla faydalanır, tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görse, tahmin etmediği bir yerden ona mal gelir.
Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi onun borcunu ödemesine yorumlanır. Rüyada erkek veya kadın tanıdığı bir ölüyle cinsi münasebet yaptığını gören kimse, ümidini kestiği bir şeye kavuşur veya ümidi kalmadığı bir iş o ölünün nesli tarafından meydana getirilir.

Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmesi, o kimsenin ömrünün uzun olduğuna yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda olduğunu görmesi, o ölünün ahretteki rahatlığına ve iyi halliliğine yorumlanır. Ölüyü çıplak olarak görenin yorumu da, böyledir. Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın; ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip – çıkışında ondan hiç ayrılmadığını görse, o şahsın din ve dünya işlerinde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna yorumlanır.

Bir kimse rüyada kendisinin ebedi bir hayat içinde olduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve amelinin iyi olduğuna yorumlanır.

Rüyada anasının öldüğünü gören kimse, dünya nimetler ile zarara uğrar ve durumu bozulur. Eğer ahreti istiyorsa amel yapmaz ve farzları yerine getirmekte tembellik gösterir. Bir ölünün kendisine görmediği bilmediği bir yerde seslendiğini ve kendi¬sinin de ona cevap verdiğini gören kimse, ölür.

Ölüm, bazen mümin için şerefe, bazen da, üzüntüye yorumlanır. Ani ölüm zengin için, fakirliğe fakir için de zenginliğe; yorumlanır. . Bir ölünün bir kadın ile evlendiğini görmek, o kadının ölümüne işarettir. Bekar bir kadının rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de boşanmaya yorumlanır. Bazen onun ölüyle evlenmesi, ölünün Allah (C.C.) yanında iyi halli oluşuna yorumlanır. Danyal aleyhisselama göre; rüyasında ölüp ailesinin etrafında ağladıklarını ve onu yıkayıp kefenlediklerini ve tabuta koyduklarını görmek, rüya sahibinin dininin fesadına, eğer gömülmezse iyiliğine delalet eder, ölmüş ve tabuta konularak kaldırılmış ve herkesin onun cenazesinde arkasından üzülmekte olduklarını gören, şeref san ve büyüklüğe nail olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir