Rüyada Saç Görmek

Rüyada görülen saç, , mala ve uzun ömre, , güzelliğe ve şerefe işarettir. Bundan dolayı saçlarının uzadığını gören kimsenin ömrü uzun, malı çok olur.
Bir kimse başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü görse, zengin ise malı artar ve ödünç aldığı malla ticarette bulunur. Eğer fakir ise, borçlanır. Saçının düz veya kıvırcık olduğunu gören kimse, şerefli ve Bahtiyar olur. Saçı kıvırcık iken düzeldiğini gören, esinden boşanır. Saçı kıvırcık olmayan kimse, saçının kıvırcık olduğunu görürse, bulunduğu durumdan pişmanlık duyar.
Kıvırcık olan saçını düz, uzun ve dağınık gören kimsenin, önderinin malı elden çıkar. Saçının yumuşak olduğunu gören kimsenin ise malı artar.
Koltukaltı kılının uzunluğu, rüya sahibinin istek ve maksadına kavuşması ve dininin sağlam olmasına yorumlanır.
Saçlarının uzunluğu, emsaline benzemez bir şekilde ise ve bu halde de halk arasında dolaştığını gören kimse, borca girer ve geçim sıkıntısı çeker. Saçın güzelliği, siyahlığı ve uzunluluğu anlattığımız kimselerin hallerinin güzelliğine; saçın kısalığı, beyazlığı ve pis kokması da, yine anlatılan kimselerin kötü hallerine ve yaramazlıklarına yorumlanır.
Saçının uzun olduğunu ve kendisinin de bundan çok memnun kaldığını; görmek, özellikle kadınlar hakkında, güzel ve makbuldür.
Küçük çocuk için saç uzun ömürlü olmasına yorumlanır
Saçının dağınık ve uzun olduğunu görmek malinin dağılmasına işarettir.
Saçlarının uzadığını gören kimsenin, ömrü uzun olur.

Saçının çoğaldığını, sakalının uzadığını ve bütün saçlarını örüp başında birtakım örükler yaptığını gören kimsenin, borçlarının artacağına yorumlanır.
Bıyık ve koltuk altı kıllarını tıraş etmek, borçları ödemeye, sıkıntının gitmesine ve Hz. Peygamberimizin sünnetine uymaya delildir.
Saç örmek işleri pürüzsüz yapmaktır. Kadınların rüyada saçlarını örmesi hayra yorumlanır. Bunların dışında, fakir olan insanların rüyada saç örmesi, işlerinin tükenmemesine yorumlanır. Erkeğin saçını örmesi, mal biriktirme ve onu muhafaza etmeye işarettir.
Saçının olması gereken yerlerin dışında bittiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder.
Hac zamanı saçını kesmek veya onu kısaltmak emniyete yorumlanır. Saçını kesmek, ilim ve hidayete veya onu kısaltmak emniyete yorumlanır. Eğer hac mevsiminde olursa, bazen hac yapmaya da işarettir.
Çirkinleştirmeyecek şekilde saçını kısaltmak ve yolmak, hüzün ve kederin gitmesine yorumlanır. Bazı tabirciler, saç yolmak, rüya sahibinin borcunu zorla ödeyeceğine işarettir, demişlerdir.
Rüyada saçını gür görmek, kederli kimseler için kederinin artması; sevinçliler için de sevinçlerinin artmasıdır.
Kadının rüyada saçını siyah görmesi kocasının onu sevmesi ve kocasının malıyla zengin olmasına yorumlanır.
Kadının, rüyada kendi saçını görmesi, onu koruyacak kimseye yorumlanır.
Rüyada saçının uzadığını görmek keder ve düşünceye; eğer gören kadın ise güzelliğinin arttığına delalet eder.
Bir isçi veya memurun başının tıraş edildiğini görmesi onun isinden atılacağına; saçının kesildiğini gören kadın ise kocasından ayrılacağına işarettir.

Kadınların rüyada saçlarını örmesi hayra yorumlanır.

Saçlarının sık ve çokça olduğunu onları da halka gösterdiğini gören kadın, halk arasında rezil olur.
Hac mevsiminin dışında saçın kestiğin gören kadınla kocası arasında, geçimsizlik husumet ve düşmanlık meydana gelir. Eğer bunu hac mevsiminde görürse, din ve dünya halinin iyi olmasına ve emniyette bulunmasına işarettir. Rüyada saçlarının üç örük örüldüğünü gören kadın, kocasından üç talakla bos olur.
Eğer o kadın hasta ise, ölür.

Başının ön tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan gören kimse, zelil olur. Arka tarafındaki saçlarını dağınık gören kimsenin ise, ihtiyarlığında hor ve hakir olacağına yorumlanır.
Koltukaltı kıllarının çokluğunu görmek ise, rüya sahibinin ilim, yüksek rütbe ve ticarete, ayrıca şecaatle mal biriktirmek isteyen birisi olduğuna, din, insanlık ve kendisinden beklenen güzel hasletlere meyil ve rağbeti olmadığına yorumlanır.
Saçının uzamasını arzu eden kimsenin saçının haddinden fazla uzadığını görmesi, ihtiyaçtan kurtularak borcunu ödemesine ve ailesine bolluk getirmesine yorumlanır. ‘
Rüyada saçını normal olarak yağlandığını görmek, ziynettir. Eğer yağı normalden fazla sürdüğünü görse, üzüntü ve kedere düşer. Eğer yağın kokusunu alırsa hayırla anılacağına alamettir.
Göğüs ve dilde görülen kıl, azsa hizmet, güzel söz, ilim ve zekâya; fazla ise, keder, hüzün vs. şeylere yorumlanır
Karın kıllarının çok olduğunu gören kimsenin, borcu çok olur üzüntülü ve kederli bir halde bulunur.
Rüyada yanağının üzerinde güzel saç bulunduğunu gören kimsenin, göğsü sağlam ve gönlü temiz bir adam olduğuna yorumlanır.

Bir kimse kıl bitmeyeceği bir yerde kıl bittiğini görse, çok borçlanır.
Sevinçli bulunan bir kimsenin rüyada vücut kıllarının fazlalığı, sevinç ve zenginliğinin artması; vücut kıllarının dökülmesi ise, zenginliğinin azalıp gitmesidir.
Göğüste bulunan kılların çokluğu, rüyayı görenin borcuna yorumlanır.
Elinin içinde kil bittiğini gören kimsenin eline bir menfaat geçer
Karin kıllarının çok olduğunu gören kimsenin, borcu çok olur, üzüntülü ve kederli bir halde bulunur.
El kıllarının dağıldığını gören kimsenin, bütün kazancı gider.
Baldırlarının çok killi olduğunu ve onları ördüğünü gören kimseye, mal isabet eder.
Kas, kirpik, kol, göğüs ve baldır kili, erkek için ziynet, kuvvet, elbise ve daimi bir maldır.
Koltuk ve kasık kili gibi kendisinde fayda olmayan kilin rüyada fazlalığı üzüntü, sıkıntı ve sünnetten ayrılmaya işarettir.
Kulak kili, ilim veya işitilecek bir sözdür. Burun kili, kendisinde mihnet ve sıkıntı sezilen haber veya gizli maldır.
Rüyada saçlarının birbiri ardınca düştüğünü gören kimsenin, çalışarak kazandığı ve zorlukla elde ettiği şeylerin zayi ve elinde çıkmasına yorumlanır.
Basındaki saçların kendi kendine döküldüğünü görmek anne ve babası yüzünden bir acı çekeceğine, saçının biri tarafından yolunduğunu görmek evinden ayrılacağına işarettir.
Bazen saç ekilmiş tarlaya, mala, şöhrete, kız için kocaya; bekâr erkek için de zevceye ve kendisiyle iftihar edilen ve dünya ziyneti sayılan çocuğa yorumlanır.

Avuç içi ve ayakaltı gibi uygun olmayan yerde saç bitmesi, rahatının bozulmasına veya Allah’ın rızası bulunmayan bir işte çalışmasına yorumlanır.
Rüyada erkeğin vücudunda saç bitmesi, onun hanımının hamile olduğuna yorumlanır. . .
Rüyada kendi saçını kestiğini gören kimse, rütbe ve mertebesinden düşer.
Üzerinde hamur işleri yapılan sacı görmek sıtma hastalığına delalet eder

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir