Rüyada Sakal Görmek

Rüyada görülen sakal: Erkek için zenginlik ve şerefe, hamile kadın için erkek çocuğa, dul kadın için evlenmeye yorumlanır.
Rüyada sakalının karnına ulaştığını gören kimse, mal ve şöhret kazanır. Ve bunu kazanırken sakalından karnında bulunan miktarca zahmet çeker. Rüyada sakal görmek, çevrenizdekilerin saygısını kazanacak işler yapacaksınız demektir. Sakalınızı kestiğinizi görmek, tüm sıkıntılarınızdan ve dertlerinizden kurtulacaksınız demektir.
Sakalını şekil ve kıyafetine uygun ve yakışıklı bir şekilde uzadığını gören kimse, şeref, şöhret, güzellik, mal, devlet ve güzel bir geçime kavuşur.
Sakalının yanlarının uzadığını ve ortasının uzamadığını görse, o kimsenin başkası için hazırlayacağı bir mal elde eder.
Sakalı olanın sakalını kestiğini görmesi üzüntü ve kedere, Sakalını tıraş etmek hastalıktan borçtan ve üzüntüden kurtulmaya yahut çirkin bir iş yapmaya yorumlanır.
Sakalının, miktarından fazla uzadığını görse, o kimsenin borcuna, üzüntü ve kederine işarettir.
Kendi sakalını noksan ve hafif, ancak yakışıksız olmadığını gören kimse, Üzerinde borç varsa öder. Eğer isleri güçse, kolaylaşır. Eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntüsü gider.
Rüyada sakalını ve başını birden tıraş ettiğini gören kimse hasta ise, şifa bulur. Eğer borçlu ise, borcunu öder. Eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederi gider.
Bir kimse rüyada sakalını ağzı ile kesip kısalttığını görse, o kimsenin üzüntü ve kederi uzar.
Sakalının, miktarından fazla uzadığını görse, o kimsenin borcuna, üzüntü ve kederine işarettir
Bazı yorumcular rüyada sakalının uzadığını ve çok kıllı olduğunu gören kimsenin, ömrü ve malı artar, dediler.
Sakalının sarıya yakın olduğunu gören kimse, fakirlik ve hastalığa düşer. Sakalının safı kızıl renkli olduğunu gören kimse, feryat eder.
Rüyada sakalının kırmızıya boyamış (kına yakmış) bir kişi görmek, dinde sapmaya delalet eder. Bu rüyayı görmek hiçbir zaman hayra yorumlanmaz.
Bazı tabirciler rüyada hanımda sakal görülmesi, o kadının erkek çocuk doğurmasına, eğer o kadının erkek çocuğu varsa, o çocuğun ailesinin iyilerinden olacağını bildirir, dediler.
Kocada olan bir kadın rüyada sakallı olduğunu görse, o kadının kocasının kaybolmasına, dul ise, onun haline uygun işgüzar bir adamla evlenmesine, bu rüyayı hamile bir kadın görse, erkek bir çocuk doğurmasına, eğer bir dava ve düşmanlığı varsa galip gelmesine ve erkekler yerine geçmesine ve erkek gibi is görmesine işarettir.
Buluğ çağına gelmeyen bir çocuk sakallı olduğunu görse, o çocuk buluğ çağına ermeden ölür.
Sakal küçük çocuk için uzun ömürdür.
Bir kimse rüyada sakalını tuttuğunu, elinde kıl kaldığını ve o kılı atmadığını görse, o kimsenin kendisinden bir malı gider. Sonra yine ona döner. Eğer elinde kalan kılı attığını görse, o kimsenin bir daha dönmemek üzere malı gider.
Rüyada eliyle bir adamın sakalını tutmuş ve onu çektiğini gören kimse, o adamın malına varis olur.
Sakalının çok az ve yakışıksız olduğunu görse, o kimsenin şerefi veya vakarı gider. Ve halkın yanında hor ve hakir olur.
Kendi sakalının yarısının gittiğini görse, o kimsenin izzet ve şerefinin bazısı veya malının yansı gider.
Bir kimsenin sakalını rüyada tanımadığı genç bir adam tıraş etse, o kimsenin şöhret ve rütbesi bildiği bir düşmanı veya adaşı yahut onun benzerinin eliyle gider. Eğer sakalını tıraş eden kimse ihtiyarsa, o kimsenin şöhreti yüce ve kuvvetli bir kimsenin eliyle gider.
Rüyada sakalının beyaz olduğunu gören kimse, şeref ve büyük şöhrete erişir.
Sakalının siyahlığından hiç bir eser kalmadığını gören kimse, fakir olur. Şöhret ve mevkii elinden gider.
Bir kimsenin rüyada hanımının sakallı olduğunu görmesi, o kimsenin malının veya oğlunun malının fazlalığına ve hanımının hastalığına yorumlanır.
Rüyada sakalından bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiç bir şey eksilmediğini gören, şöhret ve devlet sahibi bir kimseden mal elde eder.
Sakal heybettir.
Bazen sakal, adamın dükkânına, geçim yollarına, elbisesine, üzerine lazım gelen tazminata, kazanç ve faydasına yorumlanır.
Bazen sakalın beyazlığı hastalığa yahut acizliğine yorumlanır. Uyanıkken sakalı beyaz olan bir kimsenin rüyada sakalının siyahlaştığını görmesi, sevinç, kuvvet ve sertçe hareket edişine yorumlanır.
Bir kimsenin rüyada sakalını âdetin hilafına olarak uzadığını görmesi, o kimsenin oyunla meşgul olmasına veya layık olmayan yere malını sarf etmesine ya da kendisi için üzüntü, keder ve sıkıntı meydana gelmesine yorumlanır.
Sakal günahkâr kimse için, tövbe; sapıklar için hidayettir(Özellikle rüya sahibi onda beyazlık da bulunduğunu görürse).
Kızıl sakal beyazla karışık olursa fitneye yahut sakal diplerinin kızarmasına, Bamteli ( sakalın dudağa bitişik olan kalın telleri) evin hanımı yahut hizmetçi kadına, yardımcıya; bir şey için harekete geçmeye delalet eder.
Sakalın ağarması uzun ömre ve sünnete uymaya, Sakalı boyamak yahut kına yakmak yoksulluğunu yahut amelini gizlemeye, boya ve kına tutmaz ise, gizlemek istediği şeyin açığa çıkmasına, sakalındaki beyaz kılları kopardığını görmek, başkalarına hayrı dokunacağına delalet eder.
Bir kimse rüyada sakalında beyaz kil görse, bu rüya o kimsenin kazandığı günahı sebebiyle onu korkutmaya ve uyarmaya işarettir.
Sakalın haddinden fazla uzun olduğunu görmek gam ve kedere, borç ve nedamete, tedbirsizliğe, kıt akıllılığa ve ahmaklığa,
Doğruluğuna delalet eder. Hac zamanında sakalını tıraş etmek yukarıda belirtildiği şekilde yorumlanır. Bir kadının kendisini rüyada sakallı görmesi yedi şekilde tabir olunur Hamile ise bir erkek evladı olur, hamile değilse hiç çocuğu olmaz, çocuğu varsa başkan olur, dul ise evlenir, evli ise dul kalır, keder ve ahlaksızlık.
Bir gencin sakalının ağardığını görmesi gaipten birisinin geleceğine işarettir.
Sakalındaki beyaz kılları kopardığını görmek, başkalarına hayrı dokunacağına delalet eder. Saç ve sakalın ağarması uzun ömre işarettir.
Sakalını boyadığını görmek ayıplarını halktan sakladığına yorumlanır.
Sakalına çamur ve benzeri bir şeyle boyamak istediğini görmek halktan saklamaya çalıştığı şeylerin açıklanacağına delalet eder.
Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen sakal, erkek için zenginlik ve şereftir. Rüyada sakalının uzadığını ve karnına ulaştığını gören kimse, mal ve şöhret kazanır. Ve bunu kazanırken sakalından karnında bulunan miktarca zahmet çeker. Sakalın sekil ve kıyafetine uygun ve yakışıklı bir şekilde uzadığını gören kimse, şeref, şöhret, güzellik, mal, devlet ve güzel bir geçime nail olur. Sakalının yanlarının uzadığını ve ortasının uzamadığını görse, o kimsenin başkası için hazırlayacağı bir mal elde eder. Sakalının uzadığını hatta yere düştüğünü görse, sakal sahibinin ölmesine işarettir.
Bazı tabirciler, rüyada sakalının uzadığını ve çok killi olduğunu gören kimsenin, ömrü ve mali artar, dediler. Eğer sakalı göbeğine kavuşsa, o kimsenin Allah (C.C.)a itaat ve inkıyat etmediğine işarettir.
Eğer sakalı bir “tutam” dan fazla olarak görülen o kimsenin riyakâr bir adam olduğuna işarettir. Sakalının kıllarını fazlaca siyah olduğunu gören kimse, zengin olur.
Eğer sakalı siyah olduğu halde rengini koyu yeşil görürse, o kimse miktarı ve sayılması mümkün olmayan bir mülke sahip, ancak kendisi isyankâr ve zalim olur.
Sakalının sarıya yakin olduğunu gören kimse, fakirlik ve hastalığa düşer. Rüyada eliyle bir adamın sakalını tutmuş ve onu çektiğini gören kimse, o adamın malına varis olur Sakalının çok az ve yakışıksız olduğunu görse, o kimsenin şerefi veya vakarı gider. Ve halkın yanında hor ve hakir olur.
Kendi sakalının yarısının gittiğini görse, o kimsenin izzet ve şerefinin bazısı veya malinin yarısı gider. Sakalının yarısını tras edilmiş olduğunu gören kimse, fakir olur. Ve şöhretinden düşer.
Bir kimsenin sakalını rüyada tanımadığı genç birisi tras etse, o kimsenin şöhret ve rütbesi bildiği bir düşmanı veya adaşı yahut onun benzerinin eliyle yok edilir. Eğer sakalını tras eden kimse ihtiyarsa, o kimseni şöhreti yüce ve kuvvetli bir kimsenin eliyle gider. Rüyada başka bir adamın sakalını kestiğini gören bir kimse, o adamın mirasını yer. Eğer onun sakalından bir şey alıp yediğini görse, o şeyin miktarınca o adama varis olur.
Rüyada sakalının beyaz olduğunu gören kimse, şeref ve büyük şöhrete erişir. Bir kimsenin sakalının ağardığını ve henüz bazısında siyahlık da bulunduğunu görmesi, o kimsenin metanet ve vakarına işarettir, Sakalının siyahlığından hiç bir eser kalmadığını gören kimse, fakir olur. Şöhret ve mevkii elinde gider. Bir kimsenin rüyada hanımının sakallı olduğunu görmesi, o kimsenin malinin veya oğlunun malinin fazlalığına ve hanımının hastalığına işarettir Bir kimsenin rüyada sakalını yolduğunu görmesi, o kimsenin yanında bulunan malinin zayi olacağına işarettir.
Rüyada sakalını ve başını birden tıraş ettiğini gören kimse hasta ise, şifa bulur Rüyada sakalından bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiç bir şey eksilmediğini gören, şöhret ve devlete sahibi bir kimseden mal elde eder.
Bir kimse rüyada sakalından biraz kısalttığını görse, o kimsenin o sakalından kestiği miktarca mali gider. Sakal heybettir.
Bazen sakal, adamın dükkânına, geçim yollarına, elbisesine, Üzerine lazım gelen tazminata, kazanç ve faydasına işarettir. Sakal kendisiyle yemin edilir bir şeydir. Sakal doğruluk, yalan cimrilik ve cömertliğe işarettir.
Bir kimse rüyada sakalında beyaz kil görse, bu rüya o kimsenin kazandığı günahı sebebiyle onu korkutmaya ve uyarmaya işarettir. Bazen sakalın beyazlığı hastalığa yahut acizliğe işarettir. Uyanıkken sakalı beyaz olan bir kimsenin rüyada sakalının siyahlaştığını görmesi, sevinç, kuvvet ve sertçe hareket edişine işarettir.
Rüyada sakalını âdetin hilafına olarak uzadığını gören kimsenin oyunla meşgul olmasına veya layık olmayan yere malini sarf etmesine işarettir. Sakal günahkâr kimse için, tövbe; sapıklar için hidayettir.
Rüyada bir kadından sakal çıkması, o kadının erkekleşmesine veya utanmazlığına ve sakınılması gereken şeyi yapmasına işarettir. Maddi sorunlarınız olacak. Rüya sahibi kadınsa, yanlış bir evlilik kararı alma ihtimali var. Rüyada sakal görmek; mal, para ve itibarın artmasına, sakalının çok uzadığını görmek; borçlanmaya, yanlış bir davranış sonucunda üzülmeye, sakalının kesildiğini görmek; sıkıntılardan kurtulmaya, bir kadının kendini sakallı görmesi, çocuğunun olmayacağına işarettir eder.
Sakalının uzadığını hatta yere düştüğünü görse, sakal sahibinin ölmesine işarettir. Bazı tabirciler, rüyada sakalının uzadığını ve çok killi olduğunu gören kimsenin, ömrü ve mali artar, dediler. Eğer sakalı göbeğine kavuşsa, o kimsenin Allah (C.C.)a itaat ve inkıyat etmediğine işarettir. Eğer sakalı bir “tutam” dan fazla olarak görülen o kimsenin riyakâr bir adam olduğuna işarettir. Sakalının kıllarını fazlaca siyah olduğunu gören kimse, zengin olur.
Eğer sakalı siyah olduğu halde rengini koyu yeşil görürse, o kimse miktarı ve sayılması mümkün olmayan bir mülke sahip, ancak kendisi isyankâr ve zalim olur. Sakalının sarıya yakin olduğunu gören kimse, fakirlik ve hastalığa düşer. Rüyada eliyle bir adamın sakalını tutmuş ve onu çektiğini gören kimse, o adamın malına varis olur.
Buluğ çağına gelmeyen bir çocuk sakallı olduğunu görse, o çocuk buluğ çağına ermeden ölür. Eğer kendi sakalının noksan ve hafif, ancak yakışıksız olmadığını gören kimse, Üzerinde borç varsa öder. Eğer isleri güçse, kolaylaşır. Eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntüsü gider. Sakalının çok az ve yakışıksız olduğunu görse, o kimsenin şerefi veya vakarı gider.
Ve halkın yanında hor ve hakir olur. Kendi sakalının yarısının gittiğini görse, o kimsenin izzet ve şerefinin bazısı veya malinin yarısı gider. Sakalının yarısını tras edilmiş olduğunu gören kimse, fakir olur. Ve şöhretinden düşer.
Bir kimsenin sakalını rüyada tanımadığı genç birisi tras etse, o kimsenin şöhret ve rütbesi bildiği bir düşmanı veya adaşı yahut onun benzerinin eliyle yok edilir. Eğer sakalını tras eden kimse ihtiyarsa, o kimseni şöhreti yüce ve kuvvetli bir kimsenin eliyle gider. Rüyada başka bir adamın sakalını kestiğini gören bir kimse, o adamın mirasını yer. Eğer onun sakalından bir şey alıp yediğini görse, o şeyin miktarınca o adama varis olur.
Rüyada sakalının beyaz olduğunu gören kimse, şeref ve büyük şöhrete erişir. Bir kimsenin sakalının ağardığını ve henüz bazısında siyahlık da bulunduğunu görmesi, o kimsenin metanet ve vakarına işarettir, Sakalının siyahlığından hiç bir eser kalmadığını gören kimse, fakir olur. Şöhret ve mevkii elinde gider.
Bir kimsenin rüyada hanımının sakallı olduğunu görmesi, o kimsenin malinin veya oğlunun malinin fazlalığına ve hanımının hastalığına işarettir. Bazı tabirciler rüyada hanımda sakal görülmesi, o kadının erkek çocuk doğurmasına, eğer o kadının erkek çocuğu varsa, o çocuğun ailesinin iyilerinden olacağını bildirir, dediler.
Kocada olan bir kadın rüyada sakallı olduğunu görse, o kadının kocasının kaybolmasına, dul ise, onun haline uygun işgüzar bir adamla evlenmesine, bu rüyayı hamile bir kadın görse, erkek bir çocuk doğurmasına, eğer bir dava ve düşmanlığı varsa galip gelmesine ve erkekler yerine geçmesine ve erkek gibi is görmesine işarettir.
Bir kimsenin rüyada sakalını yolduğunu görmesi, o kimsenin yanında bulunan malinin zayi olacağına işarettir.
Rüyada sakalını ve başını birden tıraş ettiğini gören kimse hasta ise, şifa bulur. Eğer borçlu ise, borcunu öder. Eğer üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederi gider. Rüyada sakalından bir veya iki tutam aldığını ve ondan hiç bir şey eksilmediğini gören, şöhret ve devlete sahibi bir kimseden mal elde eder.
Bir kimse rüyada sakalından biraz kısalttığını görse, o kimsenin o sakalından kestiği miktarca mali gider. Sakal heybettir. Bazen sakal, adamın dükkânına, geçim yollarına, elbisesine, Üzerine lazım gelen tazminata, kazanç ve faydasına işarettir.
Bir kimse rüyada sakalını ağzı ile kesip kısalttığını görse, o kimsenin üzüntü ve kederi uzar. Sakal kendisiyle yemin edilir bir şeydir. Sakal doğruluk, yalan cimrilik ve cömertliğe işarettir Bazen sakalın beyazlığı hastalığa yahut acizliğe işarettir.
Uyanıkken sakalı beyaz olan bir kimsenin rüyada sakalının siyahlaştığını görmesi, sevinç, kuvvet ve sertçe hareket edişine işarettir.
Rüyada sakalını âdetin hilafına olarak uzadığını gören kimsenin oyunla meşgul olmasına veya layık olmayan yere malini sarf etmesine işarettir.
Sakal günahkâr kimse için, tövbe; sapıklar için hidayettir. Rüyada bir kadından sakal çıkması, o kadının erkekleşmesine veya utanmazlığına ve sakınılması gereken şeyi yapmasına işarettir. Sakal küçük çocuk için uzun ömürdür.
Maddi sorunlarınız olacak. Rüya sahibi kadınsa, yanlış bir evlilik kararı alma ihtimali var.
Rüyada sakal görmek; mal, para ve itibarın artmasına, sakalının çok uzadığını görmek; borçlanmaya, yanlış bir davranış sonucunda üzülmeye, sakalının kesildiğini görmek; sıkıntılardan kurtulmaya, bir kadının kendini sakallı görmesi, çocuğunun olmayacağına işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir