Rüyada Yahudi Görmek

Rüyada Yahudi ile konuşurken görmesi, o kimsenin dini görevlerini yerine getirmediğine, dinden çıkacağına yorumlanır.
Rüyasında Yahudi olduğunu gören sapıklığa yönelip Yahudileri sever ve onların inanışlarını tasdik ile dininden uzaklaşır.
Ebu Sait El-Vaiz’e göre; rüyasında Yahudi olduğunu gören farzlarını terk ve ihmal ederek dünyada bundan dolayı ceza görür. Arkasında beyaz elbiseler bulunduğu halde kendisine “Ey Yahudi’, diye hitapla seslenildiğini ve bundan üzüntü duyduğunu gören sıkıntıda olup, feraha çıkmasını bekler. Bir Yahudi topluluğunu gören Cenab-ı Hakk’a tövbe eder.
Bir veya bir kaç Yahudi görmek hidayete delalet eder. Yahudiliğe girdiğini gören yakın bir akrabasından miras yer.
Rüyada görülen Yahudi gerek genç ve gerekse yaşlı olsun, bir düşmandır.
Rüyada bir Yahudi ile muamele veya sohbet ettiğini gören kimse, hakkı inkâr eden ve hakkı yerine getirmekte lafla vakit geçiren bir kimseyi görür.
Rüyada görülen Yahudi, sihir ve hıyanet sahibi ve borcunu uzatan ve bahane ederek ödemeyen bir kimsedir. Yahudi müneccim ve hilekâr bir adamdır.
Yahudi kadın, bol bol vaat olunan ve meydana gelmeyen dünyalıktır. Bir kimse kendisinin Yahudi olduğunu görse, o kimsenin günah işlemeye cesaret göstermesine işarettir.
Bazı tabirciler, rüyada Yahudi gören kimse, amcasına varis olur, dediler.
Rüyada kendisine Yahudi diye çağrıldığını ve kendisi ise bunu çirkin gördüğünü görse, üzüntü ve kederden kurtulur. Allah (C.C.)’in rahmetine nail olur. Bazı tabirciler, Yahudi’yi görmek, hidayete ve halkı irşat etmeye işarettir, dediler. Rüyada görülen Yahudi, dost suretinde görünen düşmandır.
Bir kimse rüyada kendisinin Yahudi olduğunu görse ve kendisinin de bir davası var ise, o kimsenin üzerinde olan hakkı inkâr etmesine işarettir.
Bir başka rivayete göre de: Rüyada Yahudi görmek, parasızlıktan ve sıkıntıdan kurtulacağınıza, bir Yahudi ile hayatınızı birleştirdiğinizi görmek, bolluk içinde çok mutlu bir hayat süreceğinize işarettir

Bir Cevap Yazın