Rüyada Çadır Görmek

Rüyada çadır görmek, mutluluğa delâlet ettiği gibi, çadır bozup çadır toplamak, ev hayatınızın bozulacağına, işlerinizin sarpa sarıp zarara uğrayacağınıza işarettir.

Tüccar için yolculuğa, ehil olan için yöneticiliğe, bekâr için evlenmeye, diğer kimseler için mal ve dünyalığa işaret eder.

Yeni çadır sevinç, yırtık ve eskimiş çadır üzüntü, çadırda oturmak mülk ve saltanata, çadır kurmak ev edinmeye, yeşillik bir alanda görülen çadırlar şehit kabirlerine yorumlanır.

Kıl ve keçeden yapılmış çadır halis kulluğa ve bunun sonucu kazanılacak ahret mutluluğuna, çadır direğinin göçmesi ev reisinin hastalanmasına yahut namazı aksatmaya, çadırın orta direğinin kısa olduğunu görmek namazın tadilci erkâna riayet etmemeye delalet eder.

Rüyada çadır kurmak güzel bir olayın pek yakında meydana geleceğine ve bir işin sonuçlanacağına işaret eder. Çadırdan içeri girmek ummadığınız birinden bir kötülük göreceğinizi belirtir. Çadırda uyumak sevdiğinden haber geleceğini belirtir.

Yolculuğa, kabre, kadına ve eve işarettir. Rüyada çadır kurduğunuzu gördüyseniz hayatınızda birtakım değişiklikler olacağı anlamına gelir. Yorucu bir yolculuğun işareti de olabilir.

Çadır ne kadar büyükse o kadar iyidir. Rüyayı gören kişiye göre yorumlanır.

Rüyada çadır görmek kapalılığa işarettir. Rüyasında çadır görmek hayatinin değişikliklere uğrayacağına birçok islere girip çıkacağına, sonunda mutlu bir hayata kavuşacağına delalet eder.

Bir çadır kurduğunuzu görmek, yeni bir ise başlayacağınıza; çadırınızın yıkıldığını görmek, isinizin bozulacağına; birçok çadırların kurulduğu bir yerde bulunduğunuzu görmek, çok ortaklı bir şirkete veya bir kooperatife gireceğinize delildir.

Çadır kurduğunu gören bir ev satın alır veya başka bir eve taşınır.

Rüyada büyük bir çadır kurulduğunu gören kimse, büyük güce ve imkâna sahip olur.

Bazı tabirciler büyük bir çadırı olduğunu gören kimse, şehitlerin kabirlerini ziyaret eder ve onlara hayırlı dua eder.

Bazen o kimse şehit olarak dünyadan göçer. Büyük bir çadırı bir sahrada veya bir yerde yahut çayırlık ve çimenlik bir yerde görse, o yerde bir şehit olduğuna işarettir.

Bir kimse büyük çadırlara malik olsa yahut birisinin altında gölgelense, o kimsenin şükründen aciz kalacağı bir nimetle nimetlenmesine işarettir.

Tanımadığı büyük çadır perde ve kubbelerin renkleri yeşil veya beyaz olduğu takdirde iyiliğe, şehitliğe işarettir.

Rüyada görülen çadır, yolculuğa, kabre yahut zevceye veya eve işarettir. Çadırların çokluğu Bulutlara işarettir. Bir kimse kendisine bir çadır kuruldu9unu görse devlet başkanı ise otoritesi artar. Eğer orduya mensupsa bir yere tayin edilir.

Tüccar ise yolculuğa çıkar hayır ve şerefe ve iyi bir hizmetçiye işarettir. Kendi çadırının yanında beyaz bir çadır görse, o kimse iyilikle emreden kötülükten nefyeden ve büyük günahtan tövbe eden bir adam olduğuna işarettir.

Rüyada görülen çadır, ona giren kimse yahut kendisine mahsus olarak kurulan kimse için mülke işarettir. Eğer mülke ehil ve layık değilse izzet ve yüksekliğe işarettir.

Rüyada görülen ve bilinmeyen beyaz çadırlar şehitlerin kabirleridirler. Yeşil çadırların da tabiri böyledir. Bir kimse bir çadırdan ayrılmak suretiyle çıksa o kimse devletten çıkar, isten atılarak yardımcılarından ayrılır. Kendi çadırını dürülüp toplanmış görse, ömrünün tükenmesine işarettir.
Bu rüyalar birkaç şekilde yorumlanır. Çadır kuran erkek yakında iş sahibi olur, eli ekmek tutar. Çadırı toplayan erkek ise, kendi işini kurar. Çadır ne kadar büyükse o kadar iyidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir