Rüyada Ebubekir (r.a.) Görmek

Rüyada Hz. Ebu Bekir (R.Â.)’i görmek, hilafet ve imamete, akranı arasında yüceliğe, yaşıtları arasında yüceliğe, değerli insanlar nezdinde itibar görmeye yorumlanır.
Bazen O’nu görmek, Allah yolunda malını infak etmeye ve erkek çocuğa, sadakayı muhafazaya yorumlanır, Bu rüya, mutluluğa, sözünde doğruluğa işarettir. ‘
Hz. Ebu Bekir’i rüyada sağ olarak gören kimse, Allah’ın kullarına karsı merhametli ve şefkatli olur. O’nunla beraber oturduğunu gören kimse Hakk’a tabi olur. Sünnete intiba ederek Ümmeti Muhammende nasihatte bulunur.
Hz. Ebu Bekir (r.a.) Efendimizi görmek bazen çocuklar cihetinden gelecek sıkıntılara yahut hak yolda çekilecek mihnet ve sıkıntılara, Onunla oturmak, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sünnetine uymaya, insanlara öğüt vermeye; hacca gitmeye; şehit olarak ölmeye işarettir.
Onu görmek Allah (c.c.) yolunda savaşarak galip gelmeye delalet eder.
Rüyada Hz. Ebu Bekir Siddik’i (RA) görmek, çok iyi kalpli, çok temiz bir arkadaş edineceğinize, bol nimetlere kavuşacağınıza, çevrenizde size gösterilen inancın artacağına, vefa ve fedakârlığınızın herkes tarafından takdir edileceğine delalet eder.

Hz. Ebu Bekir’i görmek, erkek veya kız evlatları tarafından şiddet görmeye, korkuya, gözden kaybolmaya ve şiddetten necat bulmaya, Allah yolunda cihat yapmaya, hacca gitmeye, düşmanları üzerine galip gelip muvaffak olmaya işarettir.

Bir Cevap Yazın