Rüyada Erkek Görmek

Rüyada erkek görmek hayra yorulur. Rüyada erkek kimse görmek, fazilet ve genişliğe ve kudret ve takvaya yorumlanır. Çünkü Allah Teâlâ Hazretleri erkeği dişiye faziletli kılmıştır.

Rüyada tanımadığınız bir erkek görmek doğru haber, ferahlık veren sözler, güzel bir is fırsatı demektir.
Rüyada görülen erkek eğer tanınıyorsa, yine o kimse ile yahut onun adaşı ile yahut arkadaşı ile ya da halktan onun benzeri ile yorumlanır.
Rüyada tanınan bir erkek görüldüğünde onun adının anlamına da dikkat edilmelidir. Adının anlamına göre yorum değişir. Yakışıklı erkek iyi haber, sağlık, hakkıyla kazanç demektir.

Bir kimse rüyada maruf bir adam görse, o adamdan yahut onun benzerinden ya da adaşı bulunan bir kimseden bir şey ümit eder.
Kadın rüyada kendi eşini görürse kocası yahut ondan bir haber gelir. Yaşlı adam bilinsin yahut bilinmesin bütün maksatların gerçekleşmesine, öyle birine arkasını dönerek gitmek iyiliklerden yüz çevirmeye, Orta yaşlı ya da genç erkek güzel çehreli ise hayra, çirkin simalı ise bir şeyden zarar görmeye, bir sıkıntıya girmeye yorumlanır.
Bir yerde toplu halde yaşlı ve genç erkekler görmek rahmete vesile olacak gelişmelere, bu topluluğa bir şey vermek insanlara iyilik yapmaya, onlardan bir şey almak rahmet ve bereketin çabuk meydana gelmesine, Kendini genç göstermeye çalışan bir adam görmek kişinin kendi kendini itibardan düşürmesine, kendini olduğundan yaşlı gösteren bir genç görmek şeref ve izzete delalet eder.
Eğer o adamdan aranılan bir cevher alırsa umduğu şeyi de almaya kavuşur. Eğer bir gömlek alsa kendisi de hükümet erkânından olsa o adamdan memuriyet için söz alır. Eğer ip alsa, o ip de yine söz almaktır.
Şurası bilinmelidir ki rüyada görülen insan, keramete yorumlanır. İnsan sınıfından her biri için kendisine mahsus yorum vardır. Bundan dolayı melikleri görmek, galip gelmeye, hâkimleri görmek, muhakemeye,1 valileri görmek, korku ve şiddete, askeri görmek, yolculuğa, sanatkârı görmek, onun imal ettiği şeye ve rızka, kadını görmek fitneye, Salih kimseleri görmek, ibadete yorumlanır.
Salih bir kimseyi görmek, hayvan ve kuşlardan Salih bir şeye yorumlanır. İyi hayvanın yahut kuşun çok hayırlı bir insana yorumlanır.
Zira insanda kuşlara, vahşi hayvanlara ve başkalarına benzeyen ah¬lak ve tabiat vardır.

Bir Cevap Yazın