Rüyada Farz namaz Görmek

Bir kimsenin rüyada farz bir namazı kıldığını görmesi; velayete, reisliğe, Allah’ın farz kılmış olduğu şeylerden bir farzı yerine getirmeye, korku ve endişeden kurtulmaya delalet eder.
Rüyada vaktinde abdestli olarak ayakta, rükû ve secde yaparak kıbleye karşı farz namazı kıldığını gören kimse, hac gibi Allah tarafından farz kılınan bir şeyi veya zulmün birisinden aldığı malı ya da birisine yaptığı borcu öder.
Yaramaz ve çirkin işlerden sakınır.
Rüyada farz namazı kılmak, sözünde durmaya ve küstüğü birisiyle barışmaya yorumlanır.
Bağ ve bostanda namaz kıldığını gören kimse, Yüce Allah’a tövbe eder. Ziraat yapılan bir yerde namaz kıldığını gören kimse borcunu öder. Namazı kılıp bitirdikten sonra mescitten çıktığını gören kimse fazilet ve hayra kavuşur.

Sabah namazım kıldığını gören kimse, yemek ve giymek gibi dün¬yedi geçiminde kendisine zaruri ve lazım olan şeyleri hazırlamaya başlar. Yahut çoluk çocuğunun işine çalışır.

Rüyada öğle namazı kıldığını ve onu bitirdiğini gören kimse, maksadına erişir.
Öğle zamanı, şiddetli sıcak ve uyku vaktidir
İkindi namazı, kendisi veya başkası için yapacağı yemindir. İkindi namazı borca da yorumlanır.
Rüyada ikindi namazım kılmak yardım ve başarıya ulaşmaya bazen da, hidayet, hayır ve korumaya yorumlanır.

Rüyada akşam namazı kıldığını görmek; arzu ve emeline erişmeye ve üzerine aldığı bir işi bitirmeye delalet eder. . Akşam namazım tamamen kıldığını gören kimsenin arzu ettiği şey meydana gelir.
Akşam namazı, rüyayı görenin ana ve babasından yahut kendisini şöhreti, mevkii ve fazileti sebebiyle koruyan kimseden ayrılmasına ya da güneşin kendisine işaret ettiği bir kimsenin işinden çıkmasına yorumlanır.
Akşam namazı, işlerinden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye de yorumlanır

Yatsı namazını görmek de, amelinin tamamlanmasına işarettir. Rüyada yatsı namazını kıldığını gören kimse, geçimleri kendi üzerine farz olan aile halkının yiyeceklerine, içeceklerine, giyeceklerine vs. gibi şeylere ihtimam gösterir.
Bir kimse rüyada yatsı namazını kıldığını görse, yolculuk, evlenmek veya bir yerden diğer bir yere gitmek için hazırlanmasına yorumlanır.

Rüyada cuma namazı kıldığını gören kimsenin muradı hâsıl olur ve arzu ettiği şeye kavuşur. Rüyada kılınan cuma namazı ferahlık ve sevince, bayram ve mevsimleri görmeye, hacca gitmeye ve borcunu azaltmaya yorumlanır.
Rüyada ramazan bayramı namazını kılmak, borcu ödemeye, hastanın iyi olmasına, sıkıntılardan kurtulmaya yorumlanır.
Fakir bir kimsenin rüyada Allah’ın rızası için nafile namaz kıldığını görmesi; zengin olacağına, hayır ve menfaate erişeceğine delalet eder.
Rüyada cenaze namazı kılmak, namazı kılınan kimseye şefaat etmeye yorumlanır. Eğer ölü tanınmıyorsa, boş gezen bir kimsenin vazife alacağına ve bir şirketten geçimini sağlayacağına yorumlanır.
Rüyada akşam namazı kıldığını görmek; arzu ve emeline erişmeye ve üzerine aldığı bir işi bitirmeye delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir