Rüyada Namaz Görmek

Rüyada kıbleye karşı durarak namaz kıldığını görmek; rüya sahibinin şeriata ve sünnete, uyduğuna ve bu nedenle de dünyada ve ahrette hayra ermesine delâlet eder.
Kıbleden başka bir tarafa doğru namaz kıldığını görmek ise, dinden ayrılıp nifak ve haksızlık yollarına sapmaya işarettir.
Doğu yönüne dönerek namaz kıldığın gören, hacca gider. Doğu ve batıya doğru namaz kıldığını görmek, İslamiyet’ten uzaklaştığına, şeriata uygun olmayan bir is yaptığına delildir. Arkasını kıbleye dönmüş olduğu halde namaz kıldığını gören, İslam’ı arkasına atmış olur. Bir rivayete göre eşinden başka bir kimse ile yakınlaşır.
İmam olarak farz namazı eda ettirmek tazminat ödemeye, borçlanmaya yahut bir topluma önemli bir işte önderlik ve rehberlik etmeye; İmama uyarak vaktin farzını eda ettiğini görmek sünnete uymaya, rahmet ve berekete, hayır ve iyilikte başarıya yahut başkasına yük olmaya yorumlanır.
Namazda bir cemaate imamlık yaptığını gören, büyük bir memuriyete veya bir şirkete girerek orasını yönetir. Bilmediği bir yerde, tanımadığı kimselere imamlık yaparak, namaz kıldırdığını gören ve hangi ayetleri okuduğunu bilmeyen kimsenin ölümü gelmek üzeredir.
Rüyada namaz vaktini geçilmiş veya namaz kılmaya müsait bir yer bulamamış olduğunu görmek; rüya sahibinin güzel bir işe başlayacağına, fakat sonunu getiremeyeceğine, bu yüzden de gülünç duruma düşeceğine işarettir.
Rüyada vaktinde sabah namazını kıldığını görmek, rüya sahibinin iyi gitmeyen işlerinin düzelmesine, kâr ve kazancının artmasına delâlet eder
Vaktinde öğle namazını kıldığını görmek; rüya sahibinin maksatlarına kavuşmasına, dünya ve ahrette hayra ermesine işarettir.
Vaktinde ikindi namazını kıldığını görmek; zorluklardan sonra muradına ermeğe ve genişliğe işarettir. Vakit içinde akşam namazını kıldığını görmek; rüya sahibi için ferah ve sevinçli günlerin yakın olduğuna işarettir.
Vakti içinde yatsı namazını kıldığını görmenin tabiri ise iki türlüdür. Ömrü ya ibadet ve taatla geçirmeye işarettir, ya da kötü arkadaşların etkisi altında kalarak fitne ve yalan yoluna sapmaya delâlet eder.
Vitir namazı kıldığını görmek de, vacip olan bir sevaba işlemeye delâlettir. .
Rüyada cuma namazını kıldığını görmek; rüya sahibinin ne muradı ve isteği varsa, hepsinin hâsıl olacağına işarettir.
Teravih namazını kıldığını görmek; rüya sahibinin büyük bir hayır ve sevaba işleyeceğine işarettir.
Bir kimsenin rüyada cenaze namazı kıldığını görmesi, uzun ömürlü olmasına işaret ettiği gibi, duasının kabul, şefaatinin makbul olmasına da delâlet eder.
Cemaate yetişmek için camiye doğru koştuğunu gören ve namaza yetişemeyen kimsenin bir muradı varsa, yerine gelmez.
Sol tarafından başlayarak selam verdiğini görmek hayır değildir.
Oturduğu veya yattığı yerde namaz kıldığını görmek, bitirmek istediği islerini bitiremeyeceğine, namazda dua ettiğini görmek de çocuğunun olacağına işarettir.
Rüyada namazını bitirip de selâm verdiğini gören kimse Resûlullah (S.A.S.)’ın sünnetine tabi olur ve rızka erer.
Rüyada üzerinde beyaz bir elbise olduğu halde kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını ve doğru olarak Kur’ân-ı Kerim okuduğunu gören kimse için bu rüya, hacca gitmesine işarettir.
Rüyada abdestsiz olarak namaz kıldığını görmek, hastalık ya da büyük bir üzüntü ile tabir olunur. Bir kimsenin rüyada kaza namazı kıldığını görmesi, kısa sürede borçlarım ödeyip feraha kavuşmasına delâlet eder.
Namaz kılarken konuşan, verdiği hediye veya sadakayı geri alır. Rüyada istihare namazı kılmak, yapmak istediği bir şeyden başaralı olarak çıkacağına delalet eder. Rüyada bir mezar üzerinde namaz kıldığını görmek, sadaka veya zekât verilmesi caiz olmayan kimselere sadaka veya zekât verdiğine işarettir.
Rüyada başladığı namazı bitirememiş olduğunu görmek; rüya sahibinin murad ve isteğinin şimdilik hâsıl olmayacağına delâlettir.
Üzerinde hiç bir şey olmadığı ve çıplak bulunduğu halde namaz kıldığını gören, oruçlu olduğu bir anda fuhuş isler. Yahut haramdan kazandığı parayla sadaka verir.
Nafile namazı kıldığını gören, sevap getirecek bir iş işlediği için Allah’ın (CC) şefaatine nail olur.
Bütün gece sabaha kadar namaz kıldığını gören, dünya ve ahrette büyük hayır ve hasenata erişir.
Kâbe’nin damında kıldığını gören şeriata uymayan bir is isler. Cami, mescit ve benzeri bir yerde namaz kıldığını görmek, hayratının çokluğuna işarettir. Devlet dairelerinde, okullarda namaz kıldığını görmek, yolculuk ve helal rızıktır. Kilise ve benzeri yerlerde namaz kılmak, bir başkasının duası ile hidayete ulaşacağına delalet eder.
Namaz rüyasının tabirinde üç şeyi dikkate almak gerekir: Farz, sünnet, nafile. Farz namazları hacca, fuhuştan ve fenalıktan çekinmeye; sünnet namazı temizliğe, sabır ve sebata, şöhrete ve halka şefkat ve merhamet etmeğe delalet eder.
Nafile namaz ise ehil ve ayalinin geniş rızkına, dostlarının ve komsularının islerine yardıma ve herkese iyilik yapmaya delalet eder. At üzerinde namaz kıldığını gören, kedere düşer.
Namazda uzun süre ayakta durup, rükûa varmadığını görmek, malinin zekâtını vermediğine işarettir. Rükûa varıp da secde etmediğini görmek ömrünün kısalığına delalet eder. Sarhoş olarak namaz kıldığını gören yalancı şahitlik eder.
Cafer-i Sadik, namazı yedi şekilde yorumlamaktadır: Emniyet, sevinç, izzet, mertebe, sıkıntıdan kurtulma, murada erme. Çabukluk.
Secde etmeyi de beş şekilde yorumluyor: İsteğinin yerine gelmesi, devlet, zafer, Allah’ın (c.c.) emirlerine uymak, kolaylık. Cenaze namazı kıldığını görmek, duasının kabul olunmasına ve Cenab-i Hakk’ın affına mazhar olacağına işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir