Rüyada Zebur Görmek

Davud Aleyhisselâmı indirilen Zebur’u görmek Allah korkusuna, zikir ve din” musikiye düşkün olmaya, garip haberler işitmeye, okuma zevkine ve hitabet sanatına vakıf olmaya delalet eder.
Rüyada Zebur görmek, genellikle hayra yorumlanır. Zebur okuduğunu gören, güzel ve hayırlı bir is görür. Abdulgani Nablusi’ye göre, Davut aleyhisselamin Zebur’unu rüyada görmek, yalvarıp ağlamağa, tövbeye, ibadete, eğlenceden zevk duymaya, eğri büğrü ve garip haberler duymaya, okuyup konuşmaktan hisse almaya delalet eder. Salimi’ye göre; dört mukaddes kitaptan biri olan Zebur’u görmek, Allah’ın (C.C) emirlerine her zaman boyun eğerek yerine getirdiğinize, bu yüzden daima gerek Allah nazarında gerek halkın gözünde iyi bir insan olarak tanınıp kabul edildiğinize işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada Davut (A.S.)’a nazil olan Zebur’u görmek, ölü üzerine ağlamaya, tövbe ve Allah korkusuna, ibadete, kalpleri birleştirmeye, doğru olmayan garip haberleri işitmeye ve okumaya işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir